Miljö

Klimatförändringar i vår värld och den påverkan miljön har på dessa är ingen nyhet. Därför förväntas det av naturliga skäl att vi arbetar med detta i åtanke.

Med modern teknik kan vi idag utforma och bygga anläggningar med låg miljöpåverkan och energiförbrukning. Exempel på sådan teknik är LED-belysning, Intelligenta styrsystem, Solceller, och Laddstationer för elbilar.

Utmaningen är att i varje projekt utifrån givna förutsättningar optimera de ingående delsystemen för en minimal miljöpåverkan.

Framtidens samhälle formar vi tillsammans redan idag!