Tjänster

Som kund ska Du inte behöva anlita flera olika företag för att täcka hela ditt och din fastighets behov av konsulttjänster inom el, tele och transportområdet.

Elteknik erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom El, Tele och Transportsystem som Projektering, Entreprenadbesiktning, Kontroll, Kostnadsberäkning och Installationssamordning.

Elteknik hanterar hela fastighetens behov av elinstallationer som Kraft och Belysning, Tele och Data, Säkerhets- och Passagesystem, Brand- och Utrymningslarm mm.

Vi hjälper dig genom hela byggprocessen från planering och utredning, via projektering, och upphandling till genomförande och avslutande besiktning enligt vår devis ”FRÅN IDÈ TILL VERKLIGHET” och vår mångåriga erfarenhet säkerställer att du får en så enkel resa som möjligt från planering till färdig anläggning.

Projektering

Oavsett entreprenadform eller vilken typ av handling som behövs, från enkla skisser och rambeskrivningar till detaljerade projekthandlingar för utförandeentreprenader, så gör vi dessa. 

Under hela projekteringsprocessen arbetar vi alltid med de senaste tillgängliga hjälpmedlen i form av datorstöd och våra medarbetare är välutbildade och uppdaterade avseende ny teknik, gällande föreskrifter och standarder.

Kvalitets- och miljöarbetet är integrerat i projekteringsprocessen och vi arbetar aktivt med att hela tiden förbättra oss både vad gäller kvalitet och miljö. Våra ledningssystem ansluter till ISO 9001 respektive ISO 14001.

Installationssamordning

Grunden för en smärtfri byggprocess är samordning, oavsett om det gäller tid, utrymme eller teknik. Samordningen måste genomsyra hela processen från den inledande planeringen, genom projekteringsarbetet och slutligen vid utförandet.

I takt med att allt fler objekt projekteras i 3D öppnar sig nya möjligheter att med hjälp av modern installationssamordning undvika många av de kollisioner som kostar väldigt mycket tid, pengar och kraft att lösa under produktionen.

Vi har erfarna installationssamordnare som kan hjälpa dig med hela ditt behov och leda hela installationssamordningen i form av gränsdragningslistor, möten, tidplaner, praktisk samordning på arbetsplatsen.

Entreprenadbesiktning

Det finns idag inga tvingande regler som anger vem som får utföra besiktningar men vi anser att den som utför en besiktning måste vara välutbildad för att vara trovärdig.

Våra besiktningsmän är därför certifierade av RISE och anslutna till Sveriges Byggingenjörers Riksförbund.

Kostnadsberäkning

Budgetarbete, kostnadsstyrning, kostnadsuppföljning och LCC-beräkningar är A och O i alla byggprocesser.

Vi erbjuder dig det stöd du behöver genom hela byggprocessen.