Badhuset

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Kopparverket 12
Fastighetsägare Kemira Kemi AB
Verksamhet Kontor
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2016
Uppdrag Detaljprojektering
Area 1 300m²