Christinelund slott

Stad Domsten
Fastighetsbeteckning Christinelund
Fastighetsägare Pilskytten Lantbruk AB
Verksamhet Ridanläggning
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande -
Uppdrag Detaljprojektering
Area 5 000m²