Citybrandstation

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Planteringen 1:52
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet Brandstation
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2015
Uppdrag Detaljprojektering
Area 2 500m²