Dalslunds förskola

Stad Burlöv
Fastighetsbeteckning Åkarp 4:4, 4:5 och 4:97
Fastighetsägare Burlövs kommun
Verksamhet Förskola
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2013
Uppdrag Besiktning
Area 1 400m²