Din veterinär

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Lövskogen 2
Fastighetsägare Smådjurskliniken Din Veterinär AB
Verksamhet Veterinärklinik
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2010/2012/2016
Uppdrag Detaljprojektering
Area 800m²