Drottninghögs förskola

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Drottninghög 4
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet Förskola
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2011
Uppdrag Detaljprojektering
Area 1 200m²