Epeconhuset

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Kroksabeln 12
Fastighetsägare Wihlborgs
Verksamhet Detaljhandel, kontor, restaurang
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande -
Uppdrag Rambeskrivning,Projektering,Besiktning
Area 17 000m²