Ewerman

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Ackumulatorn 2
Fastighetsägare Ewerman AB
Verksamhet Kontor, livsmedelsproduktion, lager
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2013
Uppdrag Detaljprojektering
Area 20 000m²