Gustavslundsskolan

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Stjärnlita 1
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet Skola
Entreprenadform Samverkansentreprenad
Färdigställande 2017
Uppdrag Projektering åt UE
Area 5 000m²