Hedin Bil

Stad Ängelholm
Fastighetsbeteckning Taktäckaren 6
Fastighetsägare Hedin Bil AB
Verksamhet Bilförsäljning, verkstad, detaljhandel
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande 2015
Uppdrag Projektering åt UE
Area 6 700m²