Hedin Bil

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Zirkonen 79:1
Fastighetsägare Hedin Bil AB
Verksamhet Transportbilscenter
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande 2015
Uppdrag Projektering åt UE
Area 5 500m²