Jordgubbsfältet

Stad Munka Ljungby
Fastighetsbeteckning Jordgubbsfältet
Fastighetsägare AB Ängelholmslokaler
Verksamhet LSS-boende
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2017
Uppdrag Detaljprojektering
Area 2 000m²