Kallis mm

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Kallbadhuset 1
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet Kallbadhus
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2012
Uppdrag Detaljprojektering
Area 400m²