Lomma centrum

Stad Lomma
Fastighetsbeteckning Lomma Centrum, Hus C
Fastighetsägare Midroc AB
Verksamhet Bostäder
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande 2014
Uppdrag Projektering åt UE
Area 10 000m²