Mariaparksskolan

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Plugget 1
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet Skola
Entreprenadform Samverkansentreprenad
Färdigställande -
Uppdrag Projektering åt UE
Area 4 800m²