Nordströms

Stad Norra Varalöv
Fastighetsbeteckning Erikslund
Fastighetsägare Norsdtröm Lax och Räkor AB
Verksamhet Livsmedelsproduktion
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande 2010
Uppdrag Detaljprojektering
Area 2 300m²