Nyhemsskolan

Stad Ängelholm
Fastighetsbeteckning Rektorn 1
Fastighetsägare AB Ängelholmslokaler
Verksamhet Skola
Entreprenadform Samverkansentreprenad
Färdigställande 2016
Uppdrag Projektering åt UE
Area 10 000m²