Oatly

Stad Landskrona
Fastighetsbeteckning Bollspelaren 1
Fastighetsägare Havrekärnan AB
Verksamhet Livsmedelsproduktion
Entreprenadform Samverkansentreprenad
Färdigställande 2013
Uppdrag Detaljprojektering
Area 4 000m²