Pålsjöbaden

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Pålsjö 1:1
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet Kallbadhus
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2015
Uppdrag Detaljprojektering
Area 800m²