Polisen

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Polisen 3
Fastighetsägare Wihlborgs AB
Verksamhet Kontor, skola
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2010
Uppdrag Detaljprojektering
Area 10 000m²