Prisman

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Prisman 4
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet LSS-boende
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2011
Uppdrag Detaljprojektering
Area 1 300m²