Rådhuset

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Rådhuset 5
Fastighetsägare Norrporten AB
Verksamhet Kontor
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2012
Uppdrag Detaljprojektering
Area 3 000m²