Regementskalken

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Regementskalken 7
Fastighetsägare Helsingborgs fastighetsförvaltning
Verksamhet Vårdboende
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2016
Uppdrag Detaljprojektering
Area 3 000m²