Söderpunkten

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Holland 25
Fastighetsägare Jefast AB
Verksamhet Köpcentrum
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande 2017
Uppdrag Rambeskrivning, Besiktning/kontroll
Area 20 000m²