Svea

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Svea
Fastighetsägare Wihlborgs AB
Verksamhet Kontor
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande -
Uppdrag Detaljprojektering
Area 4 000m²