Svenska retursystem

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Köpingegården 1
Fastighetsägare Catena Fastigheter AB
Verksamhet Lager
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställande 2013
Uppdrag Detaljprojektering
Area 15 000m²