Väla park

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Bokhultet 1
Fastighetsägare Skandia Fastigheter AB
Verksamhet Köpcentrum
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande 2015
Uppdrag Rambeskrivning, Besiktning/kontroll
Area 10 000m²