Väla

Stad Helsingborg
Fastighetsbeteckning Välamarknaden 3
Fastighetsägare Skandia Fastigheter AB
Verksamhet Köpcentrum
Entreprenadform Totalentreprenad
Färdigställande 2012
Uppdrag Rambeskrivning, Besiktning/kontroll
Area 80 000m²